'8 Mart'ta bize katılın ve ataerkil ve sömürgeci sistemlerin tahtlarını sarsacak küresel bir grev için bizimle birlikte örgütlenin!'

MEYDAN

Gazze için 8 Mart’ta Küresel Grev Çağrısı: Gazzesiz Bir Feminist Mücadele Yok!

Dünyanın çeşitli yerlerinde feminist gruplar 8 Mart’ta Filistin ve Gazze’deki soykırıma karşı küresel bir grev çağrısı yapıyor. Merkezi ve örgütlü bir grev çağrısından çok her yıl sokağa çıkan grupların bu 8 Mart’i Gazze için Beyruttan – New York‘a kadar feminist bir ses yükseltmek üzere örgütlemesine dair bu çağrı. Biz de çok çeşitli çağrı metinleri içinden Afrika merkezli (ve pan-Afrikan) kuir feminist platform Feminist Conscioussness‘in çağrı metnini çevirdik.

 

 

8 Mart yaklaşırken, Gazzeli kadınlardan dünyanın her yerindeki feminist ve devrimci güçlere tamamıyla devrimci bir fırsatı haber veriyor: kadınları, kuirleri ezen sistemler ve bunların kesişimsel meseleleriyle yüzleşme ihtimali! Bununla birlikte enternasyonal sömürgecilik-karşıtı feminizmle birlikte teorik ilkeleri somut eylemlere dönüştürme ve politik aktivizmi baskıcı sistemleri lağvetmek üzere bir araç olarak kullanma becerisi için de bir turnusol testi sunuyor. 

 

Durmak bilmeyen Siyonist ölüm makinesine teslim olmak bir seçenek değil. Bu nedenle, bu sene 8 Mart, Gazze’yi ve Gazze’deki kadınları ve Gazze’nin toplumsal dokusunu oluşturan tüm muhtelif grupları destekleyen feminist ve devrimci bir yükseliş fırsatı olarak değerlendirilmeli. 

 

Bu nedenle, sizleri acil bir enternasyonel eyleme, bu 8 Mart’ı Gazze’deki Filistinli kadınlar için Küresel Grev Günü olarak ilan etmeye, Filistinli kadınların hikayelerini, tarihlerini ve mücadelelerini merkeze alarak onları eylemlerin itici gücü kılmaya davet ediyoruz. Grevin, tabandan örgütlenmeyle birlikte, kapitalist-emperyalist ülkelerin ekonomilerini ve Gazze’deki katliamları destekleyen çıkarlarını sarsabilecek stratejik bir zaman çizelgesi gerektirdiğinin farkındayız. Bununla birlikte, feminist protestoların dünyanın her yerindeki şehirlere yayılacağını da biliyoruz ve sömürgeciliğin sesinin ya da kadın haklarını ve sorunlarını Gazze’deki soykırımı körükleyen, istismar eden, meşrulastıran, İsrail’in suçlarını pembeye boyayan “feminist seslerin”  bu protestolar uzerindeki tahakkümünü reddettiğimizi bildiriyoruz. Filistinli kadınların dökülen kanlarını göz ardı etmeyi, bu körlüğü reddediyoruz.

 

Feminist eylemin şartlarının, altında yeşerdiği baskı sistemine göre farklılık gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bugünkü aktivizmimizi yalnızca sokaklarla sınırlı tutmuyoruz. Feminist direniş, kamusal alanın özel alanla bağını kuran, mücadeleleri, evlerine hapsedilmiş, işgal ve tiranlığın askeri kuşatması altındaki kadınların koşulları ve bağlamlarıyla ilişkilendiren birçok yol geliştirdi. 

 

Bizim iddiamız şu: Duvarların ardına hapsolmuş, okyanuslar, kıtalar ve dikenli teller boyunca yayılmış ezilen gruplar birleşerek hem evlerimizde hem de sokaklarda “Gazze ile dayanışma bizim direniş aracımızdır” diye ilan edecek, elimizden gelen sömürgeciliğe meydan okuyan bir mektup bile olsa, sahip olduğumuz her şeyle tecrid eden ve sembolik engelleri aşacağız. 

 

8 Mart’ta bize katılın ve ataerkil ve sömürgeci sistemlerin tahtlarını sarsacak küresel bir grev için bizimle birlikte örgütlenin. Bu günü mümkün olan her yolla patriyarkaya, soykırıma, kapitalizme ve sömürgeciliğe karşı bir isyana dönüştürmeye hazır devrimci güçleri bizimle birlikte harekete geçirin: Protestolar, oturma eylemleri, ücretli ve ücretsiz her türlü çalışma grevi, satın almayı ve ekonomik sisteme fayda sağlayan günlük faaliyetleri boykot etme, Siyonist teşekküle silah ambargosu çağrısı yapma, silah teminini engelleme ve aksatma çabalarını yoğunlaştırma,  platformları Gazze’deki Filistinli kadınlar hakkında konuşmak için kullanma, sosyal medyada yazma, Gazze’yle dayanışma tweet’lerini, ilanlarını veya görsellerini yaygınlaştırma! 8 Mart’i Gazze uzerindeki soykırımsal savaşa ve Filistin’deki Siyonist yerleşimci sömürgeci projeye karşı mücadelenin yükseldigi bir gün haline getirin. Greve katılın ve ilerleyen günlerde su tartışmasız gercegi beyan eden küresel eylemler teşvik edin: Gazze’deki kadınlar olamadan bir feminist mücadele de olamaz!

 

Gazzesiz bir feminist mücadele yok!

Gazzesiz bir gelecek yok!

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

MEYDAN

YTrans Onur Haftası (Pride) Komitesi: “Dönmeyiz, Buradayız, Bir Aradayız”
Trans Onur Haftası (Pride) Komitesi: “Dönmeyiz, Buradayız, Bir Aradayız”

Yıllardır süregelen düzene bir darbe niteliğindeki söylemlerimizle, “Dönmeyiz, Buradayız” diyerek 18 Haziran Translarla Eşitlik Günü’nde sokaklara çıkıyoruz.

MEYDAN

YYazarak Kuirleştirmek Atölyesi
Yazarak Kuirleştirmek Atölyesi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CultureCIVIC Kültür Sanat Destek Programı’nın desteğiyle hayata geçen Yazarak Kuirleştirmek adlı atölye ve konuşma programı Mayıs-Eylül ayları arasında çevrimiçi olarak devam edecek. 31 Mayıs’ta başlayan program kültür ve sanat nesnelerini, otoriter kurum ve bireylerce onlara dayatılan ayrımcı anlatılardan özgürleştirmeyi hedefliyor.

MEYDAN

YBir Garip 8 Mart
Bir Garip 8 Mart

Dün okunan basın açıklamasında da dendiği gibi evet yastayız, evet öfkeliyiz ama bu enkazı birlikte kaldıracağımıza inanan milyonlarca insanız da.

ECİNNİLİK

Y2023’te Dönüp Dönüp Okuyacağımız 2022 Yazıları
2023’te Dönüp Dönüp Okuyacağımız 2022 Yazıları

Gelenin gideni aratmadığı, daha özgür, daha adil ve dilimizde tüyün bitmediği bir yıl olsun. Kalemimize, klavyemize kuvvet!

Bir de bunlar var

Halide Cerrar: Toprağı Süren Köylünün İnancıdır
Kadın ekonomiden ne anlar?
Eşitlik için Düş Kurmak: Engelli Kadınlarla Küçük Bir Egzersiz

Pin It on Pinterest