Eyledim zarar, tez ettim firar!

KÜLTÜR

Düğün Sezonuna Tekerlemeli Giriş

Dil ısırtan bir tekerlemeyle karşındayım 5Harfli. Evlendiğine çok pişman bir adamın ‘bir daha asla’ serzenişini dinlerken gözlerini dağlardan aşıra aşıra devirdiğini görür gibiyim. Evet, hazırsak başlayalım:

 

“Gel aşık seni evlendirelim.” Dedim: “Acep güzel midir?” Dediler:

“Görsen… \ Kameti arar \ hublara server \ kokusu aner \ gayetle dilber \ lebleri ahmer \ Güleçtir yüzü \ şirindir sözü \ eladır gözü \ bir körpe kuzu \ Bir doğar aydır \ kaşları yaydır \ bir melek soydur \ Hem kaddi kamet sahib mürüvvet \ gözleri afet \ başında devlet \ vardır lahafet \ \ Mahbub-i zaman \ bir mihr-i taban \ kokusu reyhan \ bir karış gerdan \ derdlere derman \ lebleri mercan \ bir serv-i revan \ bir ince meyan \ Kaddi baladır \ çeşm-i eladır \ derde devadır \ bülbül nevadır \ öpsen vefadır \  koçsan zafadır \ Akranı yoktur \ kirpiği oktur \ sanki pamuktur \ Kalbe ferahtır \ tuba dırahttır \ hublara şahtır \ kaşı siyahtır \ Dişi dürdane \ olmaz bahane \ gelmez cihana \ Naz u revişi \ yoktur eşi \ gören kişi \ ah olur işi \ Yüzünde nuru \ sanki bir huri \ gönlüm süruru \ Aldır yanağı \  kiraz dudağı \ beş parmağı \ dolma kabağı”

 

“İşitip ben de \ oldum efkende \  Ateşi suza düştüm \ yandım tutuştum \ Yine inandım \ gerçek sandım \ size aldandım \ renge boyandım \ (komşular) gittiler \ içeri ettiler \  Gördüm ki bir duvak \ açtım baktım bir kabak \ Gördüm ki bir cadı \ asla yok tadı \ bir murdar gidi \ bir mezar kurdu \ Gözleri kurşun tavası \ kulakları kuşlar yuvası \ bir Hakkın belası \ bir dahi doğurmasın anası \ Bir kazma dişli \ hem ağzı keşli \ bir orak başlı \ Yalın ayaklı \ (nalın) topuklu \ bacağı boklu \ burnu sümüklü \ gözü çapaklı \ kalbur kulaklı \ çapa tırnaklı \ Bir abus yüzlü \ hem eğri sözlü \ bir çukur gözlü \ Bir küp karınlı \ patlıcan burunlu \ Yerinden kalkmaz \ gözleri bakmaz \ Bir nesne bilmez \ hiç yüzü gülmez \ Beli bükülmüş \ dişi dökülmüş \ Eti kırışmış \ yüzü buruşmuş \ Eti çürümüş kendi kurumuş \ Bir karnı şişman \ ben oldum pişman \ Bildim ki düşman \ Vay vay der kalkar \ dudağı sarkar \ bir alnı sakar \ kaz gibi bakar \ öyle bir murdar \ her yeri kokar \ görenler korkar \ Ağızı iğri \ sararmış seri \ kalmamış feri \ Bir kere gördüm \ düşündüm durdum \ Nedir çaresi \ kokar yarası \ Ah edip yandım \ gerime döndüm \ Eyledim zarar \ tez ettim firar \ Kaçıp kurtuldum şükür \ bir dahi evlenirsem yüzüme tükür.”*

 

Böyle osura osura gelip, toplaya toplaya giden adamlara ne diyorlarmış biliyor musunuz? Yürrrrüü anca gidersin, sikini yalayıp gezersin!**

 

 

*Pertev Naili Boratav, Tekerleme (s. 120)

** Filiz Bingölçe. Kadın Argosu Sözlüğü

 

Ana görsel: Hitchcock’un karısı Alma Reville evde. Fotoğraf: Philippe Halsman/Magnum, 1974.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

MEYDAN

YHortlayan Nafaka Tartışması
Hortlayan Nafaka Tartışması

"Yoksulluk nafakası erkeklerin kadınlara bir lütfu değil, pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de devletin kadınların güçlenmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik aldığı tedbirlerdendir."

MEYDAN

YAmme Hizmeti: Tacizci Akademisyen Listesi
Amme Hizmeti: Tacizci Akademisyen Listesi

Hoca veya öğretim görevlisi kadın bilimcilerin en az yarısının cinsel tacize veya istismara uğradığı tahmin ediliyor.

Bir de bunlar var

Bir HPV Hikayesi
Tüp Bebek Tedavinizden Arta Kalan Embriyolarınız İtinayla Mücevhere Dönüştürülür!
Kendine İyi Bakma Rehberi

Pin It on Pinterest