Yasal Kürtajdan Yasak Kürtaja: Türkiye’de 2002-2018 Döneminde Kadınlara Yönelik Biyopolitikalar

2002-2018 yılları arasında Hükümetin kadın bedeni üzerinden yürüttüğü biyopolitikalara bakalım.

Kötü Feministin Manifestosu

“Bir kadın olarak başarısız oluyorum, bir feminist olarak başarısız oluyorum.”

Ev Hücreye Döndüğünde: Kadınların Ev Hapsi Beyanları

Mısır’da 2017 senesinde yapılan bir araştırmadan çıkan kadınların ev hapsi beyanları.

IV. Dalga, Yeni Kelimeler, Broflake

“Broflake”i Türkçe’ye nasıl çevirelim?