Sürekli kar arttırmaktan önce insanlığın ve gezegenin refahını düşünen, sosyalist, feminist ve ırkçılık karşıtı bir dünyanın hem mümkün hem de gerekli olduğunu biliyoruz.

YAZI

Korona Şoku ve Patriyarka – 4. Bölüm

Tricontinental’da yayınlanan 5 Kasım 2020 tarihli “CoronaShock and Patriarchy” başlıklı çalışmanın çevirisidir. Salgının çeşitli topluluklar üzerindeki etkisini 4 ana başlıkta inceleyen bu kapsamlı araştırmayı 5 bölümde yayınlayacağız. Önsözünü Arjantin’in Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Çeşitlilik Bakanı Eli Gómez Alcorta’nın yazdığı yazının önceki bölümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

IV. Halkın Feminist Talepleri

 

Korona Şoku, salgından önce de uzun zamandır süregelen ancak son zamanlarda daha da artan toplumsal, ekonomik, politik ve ideolojik sorunları acilen çözmemiz gerektiğini bize göstererek kapitalizmin yapısal krizini ifşa ediyor.  

 

İşsizlik, açlık, ataerkil şiddet gibi temel problemlerinin yanı sıra kişinin hak ettiği değeri görememesi, güvencesizlik ve toplumsal yeniden üretim emeği gibi sorunları küresel burjuvazi çözemezken işçi sınıfı hareketleri bu sorunlara kendi çözüm önerilerini sunuyor. Dünyanın her yerinde politik örgütler ve toplumsal hareketlerde yer alan kadınlar, bu küresel sağlık krizinin ortasında yaşanan krizlerin üstesinden gelebilmek için taleplerini ve önerilerini masaya yatırmak için örgütleniyorlar. Örgütlenen işçi sınıfı kadınlar ve beyaz olmayan kadınlar bu değişime ön ayak olurken bizler başka türlü bir dünyanın da mümkün olduğunu biliyoruz. Sürekli kar arttırmaktan önce insanlığın ve gezegenin refahını düşünen, sosyalist, feminist ve ırkçılık karşıtı bir dünyanın hem mümkün hem de gerekli olduğunu biliyoruz. Böyle bir dünya yaratmak için mücadele eden Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’dan feminist örgütlerin taleplerinin bir listesini aşağıda sunacağız. 

 

1. Korona Şoku’yla mücadelede hareketlerin talep ettiği önlemlerin herkes için ulaşılabilir olduğundan emin olun. Bu yardımlardan sistematik olarak dışlanan insanlara özellikle dikkat edin: kadınlar, kayıt dışı işçiler, göçmenler, beyaz olmayanlar, alt sınıflar ve LGBTQIA+’lar. Daha önce yayınladığımız makalelerde daha ayrıntılı yer verdiğimiz bu talepler genel hatlarıyla şöyle:

 

a. Salgın bitene kadar elektrik, su, internet faturalarını ve kira ödemelerini iptal edin. Yapılmayan ödemeler için ileride borç oluşmayacağına dair güvence verin. 

 

b. Herkese kişisel hijyen ürünleri (maske ve el dezenfektanı dahil) dağıtın. 

 

c. Her ülkenin kültürel özelliklerine göre temel temizlik ürünleri, hijyen ürünleri ve tahıl, sebze ve et gibi sağlıklı gıda ürünlerinde fiyatları dondurun.  

 

d. Bütün çalışanlara ücretli izin hakkı tanıyın. İzne ayrılanların gelirlerini ya da haklarını kaybetmeyeceğine dair güvence verin. 

 

e. Kayıt dışı işçiler ve serbest çalışanlar için (en az bir asgari ücret kadar) ekonomik destek sağlayın. 

 

f. COVID-19’la mücadelede özel sağlık kurum ve kuruluşlarını devlet kontrolü altına alın. Sağlık sistemi kapsamını insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişletin.  

 

g. Su kaynağı krizini çözmek için her bölgede acil önlemler alın ve halkın suya erişimini güvence altına alın.

 

2. Salgının ilerleyişi ve her ülkede hükümetlerin aldığı önlemlerle ilgili bilgi ve verilerin (her fırsatta cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve yer/bölgeye göre sınıflayarak) şeffaflığını sağlayın.

 

3. Bugün karşı karşıya olduğumuz krizlerle ilgili yapılacak müdahalelere ve krizden toparlanma için izlenecek yollara yönelik karar verme süreçlerinde işçi sınıfı kadın hareketlerinden kadınları liderlik pozisyonlarına dahil edin.  

 

4. Bütün ev işi yükünün kadınların omzuna binmemesi adına hükümetin, kadın ve erkeklerin ev işlerini eşit paylaşmasını teşvik eden kampanyalar düzenlemesini talep edin.

 

5. Sosyal güvence, emekli maaşı, evrensel sağlık hizmeti, ücretsiz çocuk bakımı gibi doğrudan kadınları etkileyen alanlarda yapılan uzun vadeli kamu yatırımlarını arttırın. 

 

6. Hükümetler tarafından uygulanan yardım ve finansal destek paketlerine, kadınların özel koşullarını ve emek ekonomisinin önemini dikkate alan sosyal güvence önlemleri dahil edilmeli.  

 

7. Birçok farklı türde temel bakım emeği (ev içi emek/ev işi dahil) veren kadınlara ve hanelere, özellikle bakmakla yükümlü olduğu kişiler olanlara asgari bir gelir sağlayın. 

 

8. Çocuk bakım merkezlerinin/okulların kapandığı bölgelerde ailelere gıda paketleri ulaştırın. 

 

9. Ötekileştirilenler, yoksullar, translar, göçmenler, beyaz olmayanlar, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere herkesin sağlığını koruyacak temel sağlık müdahaleleri talep edin. Bunlara ruh sağlığı hizmetleri, HIV/AIDS ilaçları, kanser tedavisi vs. hizmetler de dahil.   

 

10. Özellikle yoksul ve işçi sınıfı trans ve göçmenler olmak üzere resmi belgeleri olmayanlar da dahil, ötekileştirilen toplulukların yardım hizmetlerine erişimini sağlayın; Evrensel Temel Gelir, gıda yardımı ve bu listede yer alan diğer hizmetler benzeri acil yardım hizmetlerinin bir an önce ihtiyacı olanlara ulaştırılmasını sağlayın. 

 

11. COVID-19’la mücadelede belirli günlerde sadece erkeklerin ya da sadece kadınların dışarı çıkmasına izin verilmesi gibi politikalar uygulanırken hükümetten LGBTQIA+’ları ve tüm ötekileştirilen insanları ayrımcılığa karşı korumasını talep edin.  

 

12. Seks işçiliğini yasallaştırın, evsiz trans ve kuirlere destek ve gıda yardımı, acil barınma olanakları sağlayın. Hayatta kalabilmek için temel hizmetlere erişmeye çalışan ülke  vatandaşı olmayan belgesiz göçmenlere destek olun. 

 

13. Hazır bulunan acil yardım hatlarını, diğer kamuya açık iletişim kanalları ve hizmetlerini ataerkil şiddete maruz kalan herkes için temel hizmet haline getirin.  

 

14. Hükümetten, acil yardım hatlarının telefon numaralarını ve kamuya açık iletişim kanallarını duyurma sorumluluğunu üstlenmesini talep edin. Otomatik hizmetlerle, mesaj atarak, kamusal alanlarda otobüs, billboard ve tabelalara afiş asarak, gazetelere reklam vererek vs. ihtiyacı olanların bu hizmetlerden haberdar olmasını sağlamasını isteyin.  

 

15. Hükümetten, savunmasız durumda olan ve/veya şiddete uğrayan kadınlar, ötekileştirilen insanlar, yoksullar, LGBTQIA+’lar, göçmenler, beyaz olmayanlar, yaşlılar ve engelliler için danışmanlık merkezleri sağlamasını talep edin.  

 

16. Hükümetten, ev içi şiddete maruz kalan kadınlara salgın boyunca otel odası ya da boş bina gibi güvenli ve rahat barınma alternatifleri sunmasını ve bu mekanlarda gerekli korunma ve güvenliği sağlamasını talep edin. Bu tür hizmetlere yönelik önceden var olan ihtiyacı karşılamak için bu hizmetlerin uzun vadede verilmeye devam ettiğinden emin olun.

 

17. Bireycilik ve şiddetle mücadele edebilmek için fiziksel mesafe önlemlerine uyarak dayanışma ve müşterek destek ağları kurun. Ev içi şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara yönelik acil durum planlarıyla ilgili kadın hakları grupları ve yerel bilgilendirme kampanyaları başlatın. Toplumsal açıdan daha korunmasız muhitlerde yaşayan çocukların bakımını sağlayabilmek için ekipler oluşturun.   

 

18. Sağlık çalışanlarını topluma yardım etmeleri için seferber edin, popüler ekonomide yer alan kadın işçileri destekleyin, yeterli ücret aldıklarından ve koruyucu ekipmana sahip olduklarından emin olun.  

 

 

Kruttika Susarla (Hindistan) / Hindistan Demokratik Kadın Derneği (AIDWA), Dünya Kadınlar Günü, 2020

 

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

MEYDAN

YErmeni ve Azerbaycanlı feministlerden ortak 8 Mart açıklaması: Ataerkil “barışınız” batsın!
Ermeni ve Azerbaycanlı feministlerden ortak 8 Mart açıklaması: Ataerkil “barışınız” batsın!

Gerçek kurtuluştan geçen yol, Azerbaycan ve Ermenistan halkı arasında feminist ilkelere dayanan ve kökten gelen bir örgütlenmeyle mümkün olacak. Bu süreçte birbirimizden uzaklaşmayacak, birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Bu baskıcı koşullara ve güç dinamiklerine cevabımız feminist devrimle olacak.

MEYDAN

YKrize Işık Tutuyoruz: Koronavirüs Zamanında Bakım Emeği 4
Krize Işık Tutuyoruz: Koronavirüs Zamanında Bakım Emeği 4

Bir tarafta bakım emeğinin artması ve bunların kadın işi olarak görülmesi, diğer tarafta kolektif bilinç sayesinde koşullara ve vaziyetlere yeni bir anlam kazandıran günlük direnişler.

MEYDAN

YKrize Işık Tutuyoruz: Koronavirüs Zamanında Bakım Emeği 3
Krize Işık Tutuyoruz: Koronavirüs Zamanında Bakım Emeği 3

Kadın işçiler bakım emeğinin ön saflarında yer alıyorlar ve bu savunmasızlık, şiddet ve sömürü zincirinin “en zayıf halkası” onlar.

MEYDAN

YKrize Işık Tutuyoruz: Koronavirüs Zamanında Bakım Emeği 2
Krize Işık Tutuyoruz: Koronavirüs Zamanında Bakım Emeği 2

Hayatın devamlılığını sağlayan sosyal ve duygusal ilişkileri, iş gücü piyasasının  ya da belli bir zümrenin kar ihtiyaçlarından bağımsız şekilde kurabilmek...

Bir de bunlar var

Kilise Vitrayında Günlerin Sonu: Bir Kömür Dumanıyla Tütsülendi Akşamlar
Freja Beha
Kırık Aynalardan Kendimize Bakmak

Pin It on Pinterest