İstanbul Sözleşmesi Tartışması: Son 10 Yılda Ne değişti?

İstanbul Sözleşmesi, sadece Türkiye’nin cinsiyet eşitliği sicilini görmede değil, AKP ve Türkiye’nin geleceğini de öngörme konusunda kritik bir araç oldu.

The Istanbul Convention Debate: What Has Changed in a Decade?

The Istanbul Convention has become a very critical lens not only to see the record of gender equality in Turkey but also to predict AKP’s and Turkey’s future.

Pin It on Pinterest