Türkiye’de iş cinayetlerinde her ay bir Soma mı yaşanıyor?

Tarımın bitirilişi, güvensizleştirme, taşeronlaştırma, işsizlik, göçmen sorunları, vb. tüm dünyada görülen ve harlanan neoliberal ekonomi trendinin sonuçlarıdır. Türkiye’de de bu politikalar hızlı büyüme, kalkınma ve modernleşme adı altında hayata geçiriliyor.

‘Soma’daki faciaya, aşırı üretim isteği davetiye çıkardı’

Soma Kömür İşletmeleri’nde çalışan bir maden mühendisi madendeki ihmal zincirini anlatıyor

Pin It on Pinterest