Kantonun Serencamı: Osmanlıdan Bugüne, Kantodan Drag Kültürüne

Kanto esasen İstanbul’a aittir. II. Abdülhamit döneminde, ekseriyetle Galata ve Kadıköy’deki müzikholler ve tuluat tiyatrolarında gelişmiştir. İlk yıldızları yoksul genç Rum ve Ermeni kadınlarıydı.

Pin It on Pinterest