Belirsizliğin Kahramanları: Bir Yarıbilim Olarak Psikiyatri

Psikiyatristler bilimin kahramanları değil, onlar belirsizliğin kahramanları: Bilgiyi doğaçlama ve sanatçılıkla karıştırıp insanların hayatlarını daha iyi hale getiriyorlar.

Pin It on Pinterest