Bakış

Rolünü unutanlar

Tekil Karşılaşmalar: Kırık Hayatlar’da Bakışın Hikayesi

Bilememe haliyle tekil, biricik deneyimlerinden başkasına erişemeyen, yalnız kalan bir bakışın ötekileriyle kuracağı ilişkiye ne olacağı sorusundan beslenir Halid Ziya yazısı.

Kendine İyi Bak!

Bedeni fetişleştirmeden estetize edebilir miyiz?

Pin It on Pinterest