Entelektüelin Yaşlı Bir Adam Olarak Portresi

Övgüler en birinciye, çünkü o birinci doğdu!

Send this to friend